استخدام مترجمین

در صورت تمایل به همکاری با گروه مترجمین آرتین، فرم زیر را تکمیل نمایید، پس از بررسی هماهنگی لازم با شما انجام خواهد شد.

نام(Required)
ایمیل(Required)
آیا آشنا بهword هستید و توانایی تایپ کردن دارید؟
Max. file size: 8 MB.