کارفرمایان  گرامی در صورت داشتن هر گونه اعتراض نسبت به روند رسیدگی به سفارش شما، عدم کیفیت متن و هر گونه نارضایتی ( از پشتیبانی، مدیریت، مترجم) از  قسمت رسیدگی به شکایات فرم مربوطه را تکمیل نمایید و در اسرع وقت از طرف پشتیبانی رسیدگی می شود. با تشکر

ثبت شکایت