قوانین و مقررات برای کاربران کارفرما:
– شما کاربران محترم در سایت ثبت نام می کنید و در پنل کاربری خود سفارش را آپلود و ترجمه را دانلود می کنید و در صورت تمایل میتوانید از اپلیکیشن های اجتماعی واتساپ، تلگرام، ایتا، روبیکا، ایمیل نیز برای ارسال و تحویل سفارش خود استفاده نمایید.
– کتاب و مقاله ای که شما از زبان فارسی به انگلیسی و یا عربی سفارش ترجمه می دهید دارای حق مالکیت مادی و معنوی آن هستید و حق شما نزد ما محفوظ است و در نگهداری پروژه های شما به صورت محرمانه مسئولیم ولی پروژه هایی که انگلیسی آن را مثل کتاب یا مقاله از اینترنت دانلود کنید ممکن است بارها توسط تیم ما و سایر مراکز ترجمه شوند و ما مسئول حفظ آنها نیستیم. چون مالک آنها اشخاص دیگری هستند.
-اگر ترجمه سفارش شما کیفیت نداشت شما فقط تا 72 ساعت فرصت دارید که به ما اطلاع بدهید و ویراستاری آن سفارش به صورت رایگان انجام خواهد شد.

قوانین و مقررات برای کاربران مترجم:
– کاربران مترجم باید سفارش را در فرمتword و یا به سفارش کارفرما فرمتpdf نیز سفارش را مرتب و منظم و بدون تاخیر زمانی با کیفیت خوب و یا عالی در پنل کاربری خود یا در صورت هماهنگی با ما از طریق اپلیکیشن های اجتماعی یا ایمیل تحویل بدهند.
-چنانچه کاربران مترجم متوجه شوند نمی توانند یک پروژه را در موعد مقرر به کارفرما تحویل دهند، می بایست این امر را از طریق امکان تمدید مهلت زمانی در اولین فرصت به اطلاع ما برسانند و در صورت تأیید کارفرما، زمان پروژه تمدید خواهد شد.

-چنانچه مترجم در حین انجام ترجمه انصراف دهد، حتی اگر بخشی از پروژه را تحویل کارفرما داده باشد، دستمزدی که بابت ترجمه آن بخش از پروژه انجام داده است نیز به وی تعلق نخواهد گرفت.

– اگر یک مترجم پس از قبول انجام یک پروژه از انجام آن انصراف دهد، در کارنامه عملکرد او در سایت یک امتیاز منفی ثبت می گردد. چنانچه این اتفاق مجددا تکرار شود پنل کاربری مترجم به طور دائمی مسدود خواهد شد.
– اگر مترجمی به طور مستمر بیش از سه بار از قبول دریافت سفارش امتناع ورزد، همکاری با وی قطع و پنل کاربری ایشان مسدود خواهد شد.
– تسویه تعرفه کاربران مترجم به صورت پروژه ای و توافقی خواهد بود ولی پس از تحویل متن ترجمه و تأیید کیفیت از سوی متخصصان ما و کارفرما تسویه انجام خواهد شد.
– چنانچه مشاهده شود مترجمی از ترجمه ماشینی استفاده کرده منظور ما کمک از دیکشنری آنلاین نیست ،کپی پیست از ترجمه های ماشینی است، همکاری با ایشان قطع و دستمزد پرداخت نخواهد شد.
– اگر کارفرما در خواست نمونه کار از مترجم نماید شما بخشی از متنی که توسط ایشان انتخاب شده را در حد یک پاراگراف انجام می دهید و در صورت تأیید کارفرما ترجمه کل پروژه را شروع می کنید.
– راههای ارتباطی ما با شما باید انلاین و تلفن همراه شما همیشه روشن باشد. با ارسال پیامکی از سوی ما هر چه سریع تر پنل خود را چک کنید و پذیرش یا عدم پذیرش پروژه را به ما با پیامک سریعا اطلاع بدهید.