بزهکاری کودکان

23,000 تومان
21 صفحه تحقیق علمی وجامع در مورد بزهکاری در کودکان در فایل وورد موجود می باشد.

بهینه سازی برنامه چند هسته ای: الگوریتم های مرتب سازی موازی در Intel Cilk Plus(اینتل کلیک پلاس)

45,000 تومان

بهینه سازی برنامه چند هسته ای: الگوریتم های مرتب سازی موازی در (اینتل کلیک پلاس)Intel Cilk Plus

چکیده

جهش های عملکرد های جدید با سیستم های عملکرد چند برنامه ای و چند هسته ای به دست آمده است. در حال حاضر، تکنیک های برنامه نویسی موازی و محیط زیست به تفییرات قابل توجهی در برنامه ها برای به انجام رساندن موازی سازی و همچنین تشکیل پیچیده، گیج کننده و مستعد خطا ی سازه ها و قوانین نیاز دارند. Intel Cilk Plus یک سیستم محاسبات بر اساس C می باشدکه یک سیستم مستقیم رو به جلو و مدل به خوبی ساخت یافته برای توسعه، تأیید و تجزیه و تحلیل چند هسته ای و برنامه نویسی موازی ارائه می دهد. در این مقاله، دو برنامه با استفاده از Intel Cilk Plus توسعه داده شده اند. دو برنامه مرتب سازی متوالی در زبان C / C ++ به برنامه ها ی چند هسته ای در چارچوب ا Intel Cilk Plus برای رسیدن به موازی سازی و عملکرد بهتر تبدیل شده است. برنامه تبدیل شده در Cilk پلاس سپس برای شرایط مختلف با استفاده از ابزار Cilk مورد بررسی قرار گرفته است و سپس، مقایسه عملکرد و افزایش سرعت بدست آمده در طول برنامه متوالی تک هسته ای نیز مورد بحث و گزارش قرار گرفته است. کلمات کلیدی: تک هسته ای، چند هسته ای،کلیک( (Cilk، مرتب سازی الگوریتم، مرتب سازی سریع ، مرتب کردن بر اساس ادغام، موازی سازی، افزایش سرعت کارکرد

آنالیز عملکرد نسبی پروتکلهای مسیریابیAODV ، DSDV و OLSR در MMANET با استفاده از OPNET

45,000 تومان
چکیده: MANET (شبکه تک کاره متحرک) به شبکه ای اطلاق می شود که تنها برای یک هدف خاص طراحی شده است و جایی به کار می رود که راه اندازی شبکه مرکزی مشکل است. MANET یک مجموعه از قطعات متحرک به فرم یک شبکه مخابراتی بدون استفاده از هر زیرساخت از پیش برقرار شده است. از انجا که ماهیت دینامیکی شبیه تحرک گره استف محیط و مسیریابی اجباری منبع با استفاده از رسانه بی سیم پروتکل های مسیریابی شبکه های MANET نقش مهمی در محاسبه کارایی و بهره شبکه بازی می کند. برخی فضاهای کاربردی MANET شلما برخی پارامترهای بهره می شود. که معمولا شامل نسبت بازگشت بسته، عملکرد و کوتاهترین مسیر دستیابی می شود. این مقاله عملکرد سه پروتکل MANET (AODV ، DSDV و OLSR) را با استفاده از شبیه سازی آنالیز و ارزیابی می کند. براساس جزئیات شبیه سازی نتیجه گیری و آنالیز می کشود : یک پروتکل مسیریابی مناسب می تواند برای مطابقت یافتن با شرایط شبکه ای مشخص و هدفهای نشان داده شده، شناسایی شود. کلمات کلیدی: Manet، AODV، DSDV، OLSR، پروتکل مسیریابی، شبیه سازی، OPNET.