نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

بهینه سازی برنامه چند هسته ای: الگوریتم های مرتب سازی موازی در Intel Cilk Plus(اینتل کلیک پلاس)

45,000 تومان

بهینه سازی برنامه چند هسته ای: الگوریتم های مرتب سازی موازی در (اینتل کلیک پلاس)Intel Cilk Plus

چکیده

جهش های عملکرد های جدید با سیستم های عملکرد چند برنامه ای و چند هسته ای به دست آمده است. در حال حاضر، تکنیک های برنامه نویسی موازی و محیط زیست به تفییرات قابل توجهی در برنامه ها برای به انجام رساندن موازی سازی و همچنین تشکیل پیچیده، گیج کننده و مستعد خطا ی سازه ها و قوانین نیاز دارند. Intel Cilk Plus یک سیستم محاسبات بر اساس C می باشدکه یک سیستم مستقیم رو به جلو و مدل به خوبی ساخت یافته برای توسعه، تأیید و تجزیه و تحلیل چند هسته ای و برنامه نویسی موازی ارائه می دهد. در این مقاله، دو برنامه با استفاده از Intel Cilk Plus توسعه داده شده اند. دو برنامه مرتب سازی متوالی در زبان C / C ++ به برنامه ها ی چند هسته ای در چارچوب ا Intel Cilk Plus برای رسیدن به موازی سازی و عملکرد بهتر تبدیل شده است. برنامه تبدیل شده در Cilk پلاس سپس برای شرایط مختلف با استفاده از ابزار Cilk مورد بررسی قرار گرفته است و سپس، مقایسه عملکرد و افزایش سرعت بدست آمده در طول برنامه متوالی تک هسته ای نیز مورد بحث و گزارش قرار گرفته است. کلمات کلیدی: تک هسته ای، چند هسته ای،کلیک( (Cilk، مرتب سازی الگوریتم، مرتب سازی سریع ، مرتب کردن بر اساس ادغام، موازی سازی، افزایش سرعت کارکرد